Photo Gallery: Keilitz Clubhouse (2008)
keilitz2

By Robert Barclay/CMU
2008 Baseball Clubhouse
2008 Baseball Clubhouse
By Robert Barclay/CMU
2008 Baseball Clubhouse
2008 Baseball Clubhouse
By Robert Barclay/CMU
2008 Baseball Clubhouse
2008 Baseball Clubhouse
By Robert Barclay/CMU
2008 Baseball Clubhouse
2008 Baseball Clubhouse
By Robert Barclay/CMU
2008 Baseball Clubhouse
2008 Baseball Clubhouse
By Robert Barclay/CMU
2008 Baseball Clubhouse
2008 Baseball Clubhouse
By Robert Barclay/CMU
2008 Baseball Clubhouse
2008 Baseball Clubhouse
By Robert Barclay/CMU
2008 Baseball Clubhouse
2008 Baseball Clubhouse
By Robert Barclay/CMU
2008 Baseball Clubhouse
2008 Baseball Clubhouse
By Robert Barclay/CMU
back
forward
pause